Facket Direkt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter - AFS-serien

Publicerad
Uppdaterad

Åter till arbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kompletterar arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och har samma rättsliga status som dessa. Det innebär att den som bryter mot eller underlåter att följa en föreskrift kan anses bryta mot lagen.

Alla förskrifterna finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.