Facket Direkt

BAM 5 (Bättre Arbetsmiljö)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildning på 40 timmar, uppdelad i en 2-stegs externatkurs för nyvalda skyddsombud eller skyddsombud som tidigare inte genomgått BAM.


Datum:
Steg 1 går 9-11 september och fortsätter sedan med Steg 2 10-11 oktober.


Kursinnehåll: 


- Genomgång av arbetsmiljölagen & föreskrifter


- Systematiskt arbetsmiljöarbete


- Din roll som skyddsombud


- Förebyggande arbetsmiljöarbete


- Psykosocial arbetsmiljö


- Handlingsplaner, checklistor


- Arbetsskador, rehabilitering 


- Kemiska hälsorisker, buller & vibrationer 


- Belysning, ergonomi


- Arbetslokaler och personalrum 


- Personlig skyddsutrustning 


- Jämställdhet & mångfald 


- Friskfaktorer

Målgrupp
Nyvalda skyddsombud eller skyddsombud som inte tidigare genomgått BAM

Kursanordnare
ABF Göteborgsregionen 2

Ekonomi
Du begär ledigt med betalning från din arbetsgivare enligt Förtroendemannalagen §7.

Ansök senast 2019-06-14Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information