Facket Direkt

Bättre Arbetsmiljö - BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.


 


Innehåll


SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete


AML-Arbetsmiljölagen


AMF- Arbetsmiljöförordningen


Rättigheter/skyldigheter för arbetsgivare och skyddsombud


HLR-Hjärt och lungräddning


Besök av inspektör från Arbetsmiljöverket


Praktisk övning – skyddsrond och studiebesök på arbetsplats


Litteratur


 


För information om kursinnehåll kontakta Sofia Parkko 013-24 25 32


För praktisk information, eventuella kostavvikelser eller behov av hotellrum kontakta


Marieborg 011-21 96 11


 


http://www.marieborg.org/

Målgrupp
Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Adress
Marieborgsvägen
Norrköping

Lokal
Marieborg Folkhögskola

Kostnad
6125 kr

Ekonomi
Arbetsgivaren står för kurskostnad och deltagarnas lön.

Ansök senast 2019-08-30Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information