Facket Direkt

Bättre arbetsmiljö (BAM) påbyggnadskurs


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla i företaget ha grundläggande arbetsmiljökunskaper!


I den här påbyggnadsdelen får du förutom en uppfräschning av baskunskaperna en genomgång av ändringar inom lagstiftningen, hur man går vidare med en 6:6a, följder och konsekvenser av ett skyddsombudsstopp och EU-direktivet inom SAM. En viktig del utbildningen är också den psykosociala arbetsmiljön där vi tar upp bl.a. stress, mobbning, diskriminering, bra och dåligt ledarskap, alkohol och droger.


Syfte:


Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.


Målgrupp:


Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som genomfört (BAM) grundkursen.


Deltagarna ska efter utbildningen ha fördjupade kunskaper i:


• arbetsmiljöfrågor 


• att identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder


• att följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling


• faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön


Ekonomi:


4 800 kronor. För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kurslitteratur ingår. Arbetsgivaren betalar kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6 §4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.


Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som genomfört (BAM) grundkursen

Förkunskapskrav
Genomfört (BAM) grundkurs

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
4 800 kronor

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen

Ansök senast 2019-09-03Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information