Facket Direkt

Ekonomi i förhandlingsarbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om företagsekonomi och hjälper dig förstå de viktigaste begreppen så som bokslut, soliditet, likviditet, avkastning, investeringar och så vidare. Utbildningen ska också leda till att du ökar dina kunskaper i att ta ”tempen” på hur ekonomin ser ut i det företag där du är facklig företrädare och förhandlare, för att underlätta en facklig strategi.


Syfte


Att öka kunskapen om företagsekonomi för att bli en starkare och jämbördigare motpart till arbetsgivaren.


Att inför förhandlingen ha kunskap att läsa en enklare ekonomisk kalkyl eller förhandlingsinformation i form av ekonomiska begrepp, detta för att kunna göra en strategisk bedömning av motpartens intentioner.


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.  

Målgrupp
Förtroendevalda med förhandlingsuppdrag

Förkunskapskrav
Grundläggande förtroendemannautbildning. Grundläggande utbildning i arbetsrätt. Samt viss förhandlingsvana.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ansök senast 2019-12-13Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information