Facket Direkt

Europa

Nationsgränsernas minskande betydelse innebär nya utmaningar för det fackliga arbetet. Ökande konkurrens bidrar till otrygga anställningar och sätter press på löner och andra arbetsvillkor.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Påverka vår framtid

En viktig uppgift i det fackliga Europaarbetet är att stärka löntagarnas ställning på EUs gemensamma arbetsmarknad där varor, tjänster, kapital och personer får röra sig fritt över gränserna.

För LO och den övriga svenska fackföreningsrörelsen är EU en självklar och viktig politisk arena för våra fackliga krav vid sidan av kommunerna, landstingen och staten. I EU fattas beslut som berör oss alla i vår vardag och påverkar vår framtid.

Bevaka löntagarnas intressen

Det europeiska fackliga samarbetet sker till stor del inom Europafacket, EFS, som har ca 60 miljoner medlemmar i  39  länder. LO var en av initiativtagarna till bildandet av Europafacket år 1973. 

LO, TCO och Saco samarbetar i fackliga Brysselkontoret med huvuduppgift att bevaka samarbetet i EU samt stödja organisationerna och deras medlemsförbund i arbetet för en europeisk politik som motsvarar löntagarnas intressen och behov.