Facket Direkt

Brysselkontoret

Internationellt LO, TCO och Saco har ett gemensamt kontor i Bryssel. Det bevakar arbetet inom EU och har ett omfattande kontaktnät. Särskilt viktiga är kontakterna med Europafacket, som också har sitt huvudkontor i Bryssel, och de europeiska federationerna för förbunden.

Publicerad
Uppdaterad

Logotypen för Brysselkontoret.Brysselkontoret följer inom Kommissionen, Rådet och Parlamentet särskilt frågor om den ekonomiska politiken, sysselsättningen, arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor. På kontoret bearbetas och vidarebefordras information till LO, TCO, Saco och förbunden. En viktig uppgift är att ta emot besöksgrupper och göra program för fackliga grupper, handläggare och förtroendevalda.

På kontorets hemsida finns mer information om kontoret och dess verksamhet och om aktuella EU-frågor och en förteckning över alla som har fackliga uppdrag inom EU och Europafacket.

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram skriften EU och den svenska kollektivavtalsmodellen som på ett kortfattat och lättfattligt sätt förklarar vår kollektivavtalsmodell och hur den relaterar till EU:s verksamheter. Skriften lyfter fram fackliga grundprinciper för EU-arbetet, med centrala aspekter som vi anser att EU:s institutioner bör ta i beaktande när de utformar olika rättsakter och inriktningsdokument.

Jonas Wall/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.