Facket Direkt

EU 2020

Internationellt EU 2020-strategin är en fortsättning på Lissabonstrategin och ska vara vägledande för tillväxt och sysselsättning i unionen till år 2020.

Publicerad
Uppdaterad

LO menar att strategin måste bidra till en arbetsmarknad för alla. Arbetsmarknaden ska inte slita ut människor i förtid utan möjliggöra för alla att arbeta ett helt arbetsliv. Detta kan åstadkommas genom att förbättra arbetsmiljön, bekämpa ohälsa och göra det möjligt för människor att ständigt utvecklas i arbetslivet.

Fler måste också ges plats på arbetsmarknaden. Fortfarande diskrimineras kvinnor, äldre och personer med utländsk bakgrund. Detta måste ovillkorligen ändras.


Läs om LOs syn på strategin för EU 2020 här.