Facket Direkt

Kongressbeslut

Internationellt Nedanstående beslut fattades av LO-kongressen 2016.

Publicerad
Uppdaterad
  • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.
  • Att LO med deras förbund kraftigt påverkar Sveriges regering och våra EU parlamentariker att avskaffa (EC) 92/106 Kombidirektivet.

Se fler internationella kongressbeslut under globalt.

Läs mer om LO-kongressen 2016 här.