Facket Direkt

Globalt

Rätten att bilda och ansluta sig till en fackförening och att förhandla kollektivt ingår i de mänskliga rättigheterna som skyddas av FN med arbetslivsorganisationen ILO. Rättigheterna kallas för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Mats Hammarlund/LO TCO Biståndsnämnd

Trots ett starkt internationellt rättsskydd är det livsfarligt att arbeta fackligt i många länder. Varje år utsätts tiotusentals av våra fackliga kamrater för avskedanden, misshandel, mord och mordförsök, frihetsberövanden och andra grova kränkningar av det enda skälet att de valt att gå med i en fackförening eller låtit sig väljas till ett fackligt förtroendeuppdrag.

Ett självklart uppdrag för den svenska fackföreningsrörelsen är att motverka alla former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och att stärka den globala demokratiska fackföreningsrörelsen. Det gör LO till exempel genom att vara aktiva inom IFS och ILO.

Världens största solidaritetsrörelse

Som svensk fackföreningsmedlem är du en del av en omfattande och kämpande global rörelse. Den fria och demokratiska fackföreningsrörelsen är världens största solidaritetsrörelse med 175 miljoner medlemmar i 155 av världens omkring 200 länder med Världsfacket, IFS, som gemensam organisation.

Världsfacket publicerar varje år rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter med redovisningar av situationen för fackligt aktiva i alla världsdelar.

LO reagerar mot kränkningar av fackliga aktivister genom att skicka protestbrev och delta i globala protestaktioner. LO är engagerade i ett omfattande stöd till uppbyggnad av demokratiska fackföreningar i utvecklingsländer genom Union to Union och Palmecentret. LO är en av ägarna av organisationen för Fairtrade och är delaktiga i Rena kläder samt andra nätverk och organisationer som verkar för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Det pågår också ett omfattande internationellt solidaritetsarbete i LOs olika förbund och genom LO-distrikten.