Facket Direkt

Rättvisemärkt för schysta arbetsvillkor

Internationellt LO är aktivt inom Fairtrade Sverige (före detta Rättvisemärkt). Försäljningen av Fairtrade-certifierade produkter har expanderat oerhört de senaste åren och är nu en mycket välkänd produktmärkning, inte minst bland unga.

Publicerad
Uppdaterad

Fairtrade-logoLOs engagemang erbjuder möjlighet att på ett enkelt sätt diskutera schysta arbetsvillkor både här hemma och i andra länder.

Fairtrade (före detta Rättvisemärkt) är ett bland flera sätt för LO att åstadkomma bättre villkor för arbetare i olika delar av världen.

Märket är en oberoende produktmärkning som garanterar att en produkt har tillverkats med schysta arbetsvillkor.

Det förändrar de ekonomiska villkoren för odlare och anställda, motverkar barnarbete och diskriminering, stödjer demokrati och facklig verksamhet, utvecklar lokalsamhället samt bidrar till miljö och ekologisk produktion.

LO är tillsammans med Svenska kyrkan delägare i Fairtrade i Sverige AB som äger varumärket och bestämmer om vem som får sälja produkterna.

LO är också medlem i föreningen Fairtrade i Sverige som arbetar med att öka intresset och efterfrågan på Fairtrade-märkta varor i Sverige.

Frågor om Fairtrade och LO kan ställas till Susanne Lindberg Elmgren  eller via telefon 08-796 26 26.