Facket Direkt

Global facklig styrka

Internationellt LO arbetar för en värld med fria demokratiska och starka fackföreningar där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället.

Publicerad
Uppdaterad

ByggnadsarbetareEn framgångsrik internationell facklig verksamhet grundas på aktiv lokal facklig verksamhet och samarbete. Internationellt arbete måste därför vara en självklar och integrerad del av det fackliga vardagsarbetet. Det är otroligt viktigt att det fackliga inflytandet finns inom de arenor där den ekonomiska och politiska makten finns, oavsett inom vilka företag eller i vilka länder verksamheten bedrivs.

Därför är den fackliga kampen och det fackliga löftet lika viktigt oavsett var och på vilken nivå vi bedriver vårt arbete. Den fackliga styrkan avgörs av organisationsgraden i Sverige och i världen. Varje oorganiserad arbetsplats i Sverige och i omvärlden innebär en försvagning av vår gemensamma fackliga styrka.

LO och medlemsförbunden är tillsammans med en mängd andra organisationer en del i ett världsomspännande nätverk, vi är världens största folkrörelse. Att våra organisationer vävs samman nationellt, europeiskt och internationellt gör att vi med gemensam styrka kan förändra villkoren och stärka varandra i arbetet med fackliga och demokratiska rättigheter. Både för den enskilda medlemmen på arbetsplatsen i Sverige, inom stora internationella företag och i länder runt om i världen.

Vi hälsar dig välkommen till LOs internationella verksamhet. På denna sida kan du läsa om vad vi gör, tillsammans med vem och på vilket sätt.

Vi hoppas att du vill vara en del av vårt gemensamma internationella engagemang.