Facket Direkt

Kränkningar av fackliga rättigheter

Internationellt I många länder är det förenat med livsfara att arbeta fackligt. Det framgår av den rapport om kränkningar av fackliga rättigheter som Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, publicerar årligen.

Publicerad
Uppdaterad

IFS-rapporten Med livet som insatsDet är en ohygglig läsning om avskedanden, förföljelse, trakasserier, misshandel, mord, sexuella övergrepp och andra kränkningar som drabbar fackliga medlemmar och fackligt aktiva. Kränkningarna drabbar tiotusentals personer varje år. Colombia är det land där fackligt aktiva löper störst risk att mista livet, med 90-200 dödade årligen. Många som mördas är lärare och andra offentliganställda.

Uppgifterna i IFS-rapporten gäller enbart de fall som kommit till FFIs kännedom. Men mörkertalet är mycket stort, i praktiken handlar det om många fler fall. Kränkningarna skrämmer också hundratusentals andra fackliga medlemmar till tystnad eller passivitet.

Kränkningar av de fackliga rättigheterna förekommer i många länder, men är särskilt omfattande utvecklingsländer och forna kommunistdiktaturer. En del länder, som Burma och Saudiarabien, har lagar som direkt förbjuder fackliga verksamhet. I till exempel Vietnam och Iran tillåts bara statligt kontrollerade fackföreningar. Alla försök att bilda fria, demokratiska och oberoende fackföreningar bestraffas hårt av myndigheterna. Även en del västländer försvårar facklig verksamhet.

Att staten tillåter fria fackföreningar är inget skydd mot förföljelse. I många länder kan arbetsgivare hota, förfölja, misshandla och avskeda fackliga aktivister utan att myndigheterna ingriper. Bland dem som utsätts för kränkningar finns gruvarbetare, lantarbetare, sjuksköterskor, lärare, textilarbetare, butiksbiträden, statsanställda, metallarbetare och många andra yrkesgrupper.

Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt finns med i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO-deklarationen om de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, och tillhör därmed de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. I stort sett alla världens länder har anslutit sig till dessa deklarationer, alltså även de som fortfarande försvårar och förbjuder fackligt arbete.

Rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter kan beställas från LO-TCO Biståndsnämnd eller laddas ner på IFS hemsida.