Facket Direkt

Olof Palmes Internationella Center

Internationellt Olof Palmes Internationella center arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret samarbetar med människor och organisationer världen över, bland annat i Burma, Sydafrika, Palestina och Vitryssland.

Publicerad
Uppdaterad

Palmecentrets logotypePalmecentrets 27 medlemsorganisationer, hela den svenska arbetarrörelsen, har stor erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra. Palmecentret har därigenom också ett internationellt nätverk som gör det möjligt att runt om i världen samarbeta med partners som delar arbetarrörelsens värderingar.

En viktig uppgift för Palmecentret är också att sprida kunskap om och att bilda opinion i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Ett samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av projekten men de pengar som Palmecentrets Solidaritetsfond samlar in är helt avgörande för verksamheten.

Genom utvecklingsprojekten ges människor makt att förändra sina samhällen och därmed sina egna liv. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper.