Facket Direkt

Palmecentrets Solidaritetsfond

Internationellt Palmecentrets Solidaritetsfond är arbetarrörelsens gemensamma fond för internationell solidaritet. Palmecentret ansvarar för fondens administration och verksamhet.

Publicerad
Uppdaterad

Byggnadsarbetare i röda hjälmar.Sedan starten 1979 har tiotals miljoner kronor samlats in till stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och fred runt om i världen. I första hand stöds processer för demokratisering och folkrörelsearbete. Det kan handla om utbildning för människor som för första gången får rösta i fria och demokratiska val, finansiering av jämställdhetsprojekt eller återuppbyggande av fria fackföreningar i före detta kommunistiska länder.

Några aktuella exempel är politiska utbildningar i Vitryssland, stöd till fackligt utbildningsmaterial i Pakistan och stöd till fackföreningar i Zimbabwe.

Insamlade medel gör också skillnad i akuta situationer. Ett exempel är insamlingen till Gaza i januari 2009.

Solidaritetsfonden har Pg 570-2.