Facket Direkt

Europeiska företagsråd 2 (EWC 2)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Europeiska företagsråd började inrättas 1994 för att hantera transeuropeiska frågor inom EU/EES-området.


Allt fler företag finns med verksamhet i flera länder där företagens beslut berör och får konsekvenser för löntagarna över nationsgränserna. De nationella fackliga organisationerna, våra förbund, har svårt att påverka sådana beslut nationellt. De europeiska företagsråden bildas för att gemensamt över nationsgränserna få information om och samråda om sådana företagsbeslut. Svenska löntagare påverkas av detta både genom svenska företag som finns i flera länder eller genom att arbeta i utlandsägda företag och koncerner som har sin hemvist i annat land inom EU eller EES-området (främst Norge). Ett EU-direktiv om EWC, som kraftfullt förstärker löntagarinflytandet i denna form, trädde i kraft i juni 2011.


Därmed kommer troligtvis betydligt fler europeiska företagsråd att bildas. Befintliga EWC-råd kommer successivt att omförhandla sina avtal enligt det nya förstärkta direktivet.


Tredagarskursens olika moment behandlas genom föreläsning, introduktion, grupparbete och återkoppling. Kursinnehåll: · Kort om historia, fackets roll och tonvikt på det nya EU-direktivet. · Utveckling av EWC-representanternas roller, ansvar och kompetens. · Hur omförhandlas ett EWC-avtal fram? · Utveckling av EWCs arbetsformer och funktion. · Kvalitetskrav på information respektive samråd enligt de nya definitionerna. ·


Fördjupningar kring hur gränsöverskridande omstruktureringar kan hanteras. · Analys av berörda företagens situation och strategier. · Utarbeta en egen aktionsplan.


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information. 

Målgrupp
Fackliga företrädare i befintliga europeiska företagsråd som avser att ta initiativ till omförhandling av avtalet och vill utveckla EWCs arbetsformer och funktion. Kursen är också viktig för löntagarrepresentanter i bolags­styrelser som har Europeiska företagsråd.

Förkunskapskrav
Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter och EWC 1, eller ha motsvarande kunskaper.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ansök senast 2019-06-14Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information