Facket Direkt

Säsongsarbete

Publicerad
Uppdaterad

Studieguiden

Viss del av året

Säsongsarbete är sådant arbete som på grund av naturens växlingar inte kan bedrivas mer än under en viss del av året, oftast bara några månader. Säsongsarbete är vanligt inom jordbruket, trädgårdsbranschen, skogsbruket, livsmedelsindustrin och turistnäringen.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!