Facket Direkt

Avtalsförsäkringar - Arbetsskada

Publicerad
Uppdaterad

Studieguiden

Olycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom

Försäkringen kompletterar den ersättning du får genom Försäkringskassan om du råkat ut för en arbetsskada i form av ett olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller arbetssjukdom.

Försäkringen kan lämna ersättning både under akut sjuktid och om arbetsskadan ger bestående besvär.

Anmälan

Tänk på att anmäla alla skador. Den facklige försäkringsinformatören på din arbetsplats eller på förbundsavdelningen vet hur du ska göra.

Läs gärna mer på Facket försäkrar om dina avtalsförsäkringar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!