Facket Direkt

Avtalsförsäkringar - Sjukdom

Publicerad
Uppdaterad

Studieguiden

Tio procent mer

Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

När du har sjukpenning ger försäkringen en dagsersättning på cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten per dag under dag 15-360 i sjukperioden.

Vid sjukersättning/aktivitetsersättning ger försäkringen en kompletterande månadsersättning.

Läs gärna mer på Facket försäkrar om dina avtalsförsäkringar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!