Facket Direkt

Olycksfallsförsäkring

Publicerad
Uppdaterad

Studieguiden

Olycksfall, sveda och värk

En olycksfallsförsäkring täcker kostnader i samband med olycksfall, men normalt inte inkomstförlust. Försäkringen kan också betala ut engångsbelopp för sveda och värk, ärrersättning och invaliditet.

Dubbel trygghet

En försäkring som täcker olycksfall på fritiden ingår ofta i ditt medlemskap i ditt fackförbund. Det kan vara bra att veta, att till skillnad från många andra försäkringar, kan man få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar samtidigt. Du kan alltså vara dubbelförsäkrad.

Läs mer på ditt fackförbunds hemsida eller på Facket Försäkrar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!