Facket direkt facketdirekt.nu

Aktivitetsersättning


Publicerad Uppdaterad

Facket Direkt

Under 30 år

Aktivitetsersättning motsvarar sjukersättning för den som är under 30 år. Aktivitetsersättning lämnas för viss tid, men längst i tre år. För att kunna få ersättningen måste arbetsförmågan vara nedsatt minst ett år framåt.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!