Facket Direkt

Vad ska jag tänka på inför praktiken?

Publicerad
Uppdaterad

Frågor och svar

Praktik innebär att du provar på att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. Du kan också få praktik under handledning för att förbereda dig inför att starta en näringsverksamhet.

Läs mer om praktik