Facket försäkrar

När du är föräldraledig, sjuk eller arbetslös så har du rätt till ersättning från fackets försäkringar.