Facket Direkt

Målgruppsanpassat material

Som medlem i ett LO-förbund har du tagit ställning för alla människors lika värde och rätt. Om du är förtroendevald har du ett speciellt ansvar att alltid stå upp för dessa värderingar.

Publicerad
Uppdaterad

Rapport: Alla kan göra något – allas lika värde och lika rätt

Vårt arbete för allas lika värde och rätt är grundvalen för den fackliga idén, den fackliga analysen, den fackliga politiken och det samhälle vi vill se i Sverige och i världen. Vi startade arbetet med Alla kan göra något 2011 och efter snart fyra år ser vi att förbunden har varit aktiva på olika sätt och detsamma gäller LO-distrikten. Stort fokus har legat på utbildning av förtroendevalda och anställda. Vi kommer aldrig att tveka att ta diskussionen till försvar för demokrati och allas lika värde och rätt. Läs rapporten här.

Lathund i kampen mot näthatet

Som en del av LOs fortsatta arbete mot främlingsfientlighet och rasism, som vi bedriver inom ramen för vårt förbundsgemensamma arbete med namnet Alla kan göra något, så har vi bestämt att vi ska vara aktiva i sociala medier. Läs lathunden här. 

Studiehandledning: Alla kan göra något - allas lika värde och lika rätt

Läs studiehandledningen här.

Film: Nadja och LO-hjälten 

Vilken bakgrund du har, var du är född eller vilken religion du har, ska inte påverka dina möjligheter i arbetslivet eller i samhället i stort. Alla ska mötas med respekt och behandlas likvärdigt.

De förtroendevalda har en nyckelroll i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Till sin hjälp har LO tagit fram en film som är tänkt att användas vid lokala och regionala sammankomster som en diskussionsöppnare, men även för spridning via sociala medier och hemsidor.

Använd materialet. Sprid det till dina kollegor. Sprid det i din organisation. Alla kan göra något i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Det börjar med dig.

Teater Tage Granit

 Sara är stolt över att vara förtroendevald och drivs av att få göra sina arbetskamraters röster hörda. Men när Gunilla luftar den ena fördomen värre än den andra blir Sara stum. Hur bemöter man egentligen främlingsfientlighet?

Dialog och diskussion

Teater Tage Granit använder sig av interaktiv teater för att skapa dialog och diskussion runt svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenheter för att stå stärkt i sin fackliga värdegrund.

Kontaktuppgifter för dem som vill anlita Tage Granit

Tage Granit, 08-783 77 28

Mejl