Almedalen 2017

Under politikerveckan i Visby finns LO på plats för att lyfta fram och beskriva villkoren för Sveriges löntagare. I år fokuserar vi på vår tids största samhällsproblem: den växande ojämlikheten. Kom förbi, lyssna och delta i diskussionerna. Vi finns på Cramérgatan 2. Välkommen!

Ojämlikhetens ansikte

Allt för många föräldrar sliter dag och natt. Och får det ändå inte att gå runt. Nu behövs en politik för ett jämlikt Sverige.

Bortom populism och Fake news – hur ska folkrörelsekampanjer vinna slaget om väljarna?

LOs valanalys visade att det saknades en tydlig skiljelinje mellan S och Alliansen. Finns det utrymme för ideologiska väljarsamtal när populism och fake-news tycks vara den mest effektiva vägen till väljarna?

Hur kan europeiska pelaren för sociala rättigheter öka jämlikheten mellan och inom EU-länderna?

Klyftorna i arbets- och levnadsvillkor inom EU är enorma. Hur kan vi minska dem och öka jämlikheten?

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige, hur kan vi stoppa detta?

Statistik visar tydligt att antalet misstänkta fall av människohandel för tvångsarbete ökar i Sverige. Vilken roll spelar fackförbund och myndigheter på denna mörka marknad?

En föräldraförsäkring för alla – vems behov ska den fylla?

Hur skapar vi en försäkring som ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete och familj?

Högerpopulismens rötter i nazismen - finns de och hur ser de ut?

Utvecklingen mot ett mer jämlikt samhälle hotas idag av den växande radikaliserade högerpopulismen.

Hur kan klimatpolitiken göras jämlik?

Vinsterna för en utebliven klimatkris kommer alla till del men hur ska kostnaderna för omställningen fördelas?

Varför ökar ojämlikheten så snabbt i Sverige?

Inkomstskillnaderna ökar snabbare i Sverige än i något annat av de rika länderna. Vad beror det på?

Vad är jämlikhet och varför är det viktigt?

I samhällsdebatten har den ökade ojämlikheten aktualiserats under de senaste åren. Men vad är egentligen jämlikhet och varför är det viktigt?