Facket Direkt

Omställningsstöd

Facklig utbildning På området omställningsstöd finns två nätutbildningar- en mer grundläggande och en om upphandling av omställningsstöd.

Publicerad
Uppdaterad

Hjälp till nytt jobb - ett stöd för omställning

Nätutbildningen Hjälp till nytt jobb ger grundläggande kunskaper om omställningsstödet. Målgruppen är främst förtroendevalda, men även ombudsmän, anställda och intresserade medlemmar kan ha nytta och glädje av utbildningen.

Användningsområdena är flera. Först och främst kan utbildningen användas som självstudier under cirka 20 minuter. Ett annat användningssätt är som material under ett möte eller en vanlig utbildning. Då kan man som handledare eller lärare låta deltagarna sitta i par vid skärmen och arbeta sig igenom de olika stegen.

STARTA Hjälp till nytt jobb- ett stöd för omställning

Hjälp till en bra upphandling

Nätutbildningen Hjälp till en bra upphandling är en fortsättning på nätutbildningen Hjälp till nytt jobb - ett stöd för omställning. Målgruppen är främst fackligt förtroendevalda och ombudsmän som är med och upphandlar omställningsstöd. Syftet är att öka möjligheterna till en bra upphandling av omställningsstöd.

Utbildningen kan användas på möten och kurser, men är främst avsedd för självstudier. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

STARTA Hjälp till en bra upphandling

Fyll gärna i utvärderingarna som finns i slutet på utbildningarna.