Facket Direkt

LO-ledningens Första maj-tal 2016

Opinionsbildning LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson talade i Landskrona och Malmö. LOs förste vice ordförande Tobias Baudin talade i Örebro och Kumla. LOs andre vice ordförande Ingela Edlund talade i Eskilstuna och avtalssekreterare Tobjörn Johansson talade i Skara och Tidaholm.

Publicerad
Uppdaterad
Första maj 2016 puff

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson Första maj 2016- Också en arbetare ska ha rätt till anständig pension. Därför har LOs förbund enats om att pensionsnivån senast år 2028 ska vara lägst 70 procent av slutlönen. Ett första steg måste tas redan nästa mandatperiod. Idag får många LO-medlemmar klara sig på 60 procent av sin slutlön i pension. Allra sämst blir pensionen för kvinnor som arbetat deltid. Så kan vi inte ha det. Därför behöver Sverige en ny pensionsreform. Det är ett viktigt steg mot ökad jämlikhet, sa LOs ordförande i sitt Första maj-tal.

Första maj-tal i Malmö och Landskrona.

Tobias Baudin

Tobias Baudin Första maj 2016- Ett av arbetarrörelsens allra viktigaste uppdrag är jämlikhet. Jämlikhet är centralt för Sveriges framtid som modernt och konkurrenskraftigt samhälle, jämlikhet är avgörande för vår frihet och jämlikhet är fredens möjliggörare i världen. Enligt OECD är Sverige det land där klyftorna ökar mest. I dag tjänar en person i näringslivets topp lika mycket som 54 industriarbetare. Och en man i ett tjänstemannayrke har i snitt 22 000 kronor mer i månadslön än en kvinna i ett arbetaryrke. Det är helt oacceptabelt. Det är dags att bryta trenden och gå från ord till handling, sa LOs förste vice ordförande i sitt Första maj-tal.

Första maj-tal i Örebro och Kumla.

Ingela Edlund

Ingela Edlund i EskilstunaHjältarna i våra folkrörelser går att räkna i hundratusental. När människor behöver oss, då ställer vi upp! Hur skulle det se ut om inte ni fanns! Ert arbete här i stan inspirerar, ni gör skillnad! Det sa LOs andre vice ordförande, Ingela Edlund, när hon talade i Eskilstuna. Ingela Edlund talade också om kampen mot rasismen och alla människors lika värde.

- En grupp rumänska medborgare, romer som bodde i husvagnar här i Eskilstuna, fick i början av april sina hem och ägodelar nedbrända. Jag skulle vilja framföra en hälsning till er som drabbades av dessa illdåd. Det demokratiska, solidariska Sverige kommer aldrig att tolerera att människor hotas, trakasseras och diskrimineras på grund av sitt ursprung, sin trosuppfattning eller sin sexuella läggning!  

Första maj-tal i Eskilstuna.

Torbjörn Johansson

- För att möta framtidens utmaningar behöver vi höjda löner och mer kvalificerade jobb, inte tvärtom. Det slog LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson fast när han talade i Skara och Tidaholm på Första maj.

- Arbetsgivarna har alltid velat sänka lönerna. Det senaste argumentet är att lönesänkningar skulle ge jobb åt flyktingar. Men redan idag kan en arbetsgivare anställa en nyanländ för omkring 4 400 kronor. Ändå är de så kallade instegsjobben inte någon succé. Då undrar jag hur långt ner vill de gå för att våga anställa, sa Torbjörn Johansson i sitt tal. Sänkta löner är inte bara dåligt för konkurrenskraften och samhällsekonomin. Det är en väg som leder åt helt fel håll också för dem som lever i Sverige. Det leder till ökade klyftor, till dåliga arbetsvillkor, otrygga jobb, fattigdom och elände.

- Vi måste göra tvärtom. Jobben måste bli mer kvalificerade och lönerna måste stiga. Det är med kompetensutveckling, avtalsenliga villkor och en god arbetsmiljö vi stärker den svenska modellen och skapar ett samhälle som leder framåt för alla människor i Sverige, sa Torbjörn Johansson. 

Första maj-tal i Skara och Tidaholm.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.