Facket Direkt

Medlemsförmåner

Organisationsfrågor Som medlem i facket finns en rad förmåner såsom medlemsförsäkringar, rättsskydd, pensionssparande, billigare semester och lån i banken.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

LO Mervärde

LO Mervärde är ett samarbete mellan tretton LO-förbund för att skapa förmåner i medlemskapet.

De förbund som ingår i samarbetet har samlat ihop förmåner som både är lika för alla, men också specifika för varje förbund under det gemensamma paraplyet LO Mervärde. Varje förbund har ett förbundskort som är ett medlemsbevis som berättigar medlemmen till förmånerna. Syftet med att knyta förbundskortet till olika förmåner är att göra befintliga förmåner kända samt att utveckla nya förmåner på områden som inte är direkt kärnfackliga, men uppskattade av medlemmarna.

Genom samarbetet kan LO-kollektivet utöva och utveckla en konsumentmakt som är ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna och en kvalitetsstämpel då LO Mervärde ställer strikta etiska riktlinjer gentemot samarbetspartners. De etiska riktlinjerna är krav på kollektivavtal, att ILO-konventionerna följs och att skatt och sociala avgifter betalas. I dag kan ungefär 1,4 miljoner förbundsmedlemmar ta del av förmånerna och avtal är skrivna med ett 60-tal olika leverantörer.

Alternativ till oseriösa krediter 

Som en del av förmånerna erbjuds medlemmarna att koppla medlemskortet till ett betal/kreditkort - förbundskortet MasterCard. Betal/kreditkortet är ett bättre alternativ än många andra konsumtionskrediter såsom butikslån och oseriösa krediter som sms-lån. Dessutom har förbundskortet Mastercard mycket förmånliga köp- och reseförsäkringar för extra säkerhet.

Vilka förmåner som gäller för dig ser du på ditt förbunds sida.

Kontaktperson för LO Mervärde på LO är Susanna Lindblad, susanna.lindblad@lo.se, telefon 076-134 49 85.

SEF     GS

Handels     HRF

 Kommunals MasterCard    IFM

 Livs     Målarna

Pappers     Seko

Musikerförbundets Mervärdeskort 2015     Fastighetskortet

Byggnads medlemskort