Facket Direkt

Facklig handledare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Facklig handledar


 


5-dagars grundutbildning med mellanliggande praktik.


 


Facket är en idéburen folkrörelse. Det betyder att en bra facklig verksamhet bör bygga på många engagerade människor som förtått idén. För att uppnå detta är det oerhört viktigt att vi har duktiga handledare. ABF har nöjet att bjuda in till en spännande 5 dagars handledarutbildning som både är ämnesinriktad och pedagogisk. Vi kommer blanda pedagogiska tips/övningar med fackliga frågor/områden! Utbildningen läggs upp i två kurstillfällen med praktik mellan, det ges möjlighet att praktisera på de tvärfackliga utbildningarna samt förbundets egna.


Målgrupp: Nya fackliga handledare och /eller handledare som saknar pedagogisk grund.


Ekonomi: Deltagaravgiften, resekostnader, ev logi och förlorad arbetsförtjänst står respektive fackförbund för.


Kurslängd: Utbildningen är förlagd på två kurstillfällen, först tre heldagar och sen 2 heldagar, totalt 40 timmar (externat)


 


Anmälan: Anmälan gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefodrar detta till ABF Värmland.

Målgrupp
Nya fackliga handledare och/eller handledare som saknar pedagogisk grund.Nya fackliga handledare och /eller handledare som saknar pedagogisk grund.

Adress
Posthornsgatan 8
Karlstad

Lokal
ABF Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Respektive fackförbund står för resekostnader, ev logi och förlorad arbetsförtjänst.

Ekonomi
Deltagaravgiften står respektive fackförbund för. 2019 25-27/9 1500kr/deltagare och 2020 22-23/1 1000kr/deltagare

Övrig information
Vid frågor kontakta ABF Värmland Anna-Karin/Ann 010-7099750 (växeln)

Ansök senast 2019-08-25Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information