Facket Direkt

Facklig politisk aftonskola - steg 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målgrupp:

För dig som tidigare genomgått utbildningen Facklig Politisk aftonskola och som vill fördjupa dig. Utbildningen kommer att vara inriktad på din roll som politiker och på politikens olika funktioner.


  
Mål:

Hur ser de politiska verktygen ut? Vilka är föreningarnas roller och funktioner? Vad är de grundläggande behoven av fungerande demokrati i vår verksamhet?


  
Innehåll:

• Att tala inför grupp. Vi kommer att öva agitation och hur man förbereder sig och därefter skriva och förbereda ett tal på tre minuter som sen ska redovisas inför gruppen. Här hjälper deltagarna varandra i mindre grupper som stöttar och lämnar synpunkter. Redovisningen sker sen inför hela gruppen.
• Att tala på ett möte. Deltagaren får en uppgift som innebär att ta fram fakta inför ett möte och sen bygga upp en argumentation som känns både bärande och sammanhållen. Återigen delas deltagarna in i grupper, och det blir upp till gruppen att bestämma vem som ska läsa upp vilken text.
• Att leda ett möte. Hur fungerar mötesdemokratin? Träna på att sitta mötesordförande och hur det är att svinga en klubba! Enskilt lägger deltagaren upp ett möte för tre minuter för att sen, i grupp om tre, träna och hjälpa varandra. Slutredovisning sker i storgrupp.
• Att vara sekreterare på ett möte. Hur upprättar man ett protokoll eller skriver mötesanteckningar? Vi tittar tillsammans på olika sätt att formulera sig och på vad som måste vara med.Vi kommer också att lära oss hur man tillverkar en politisk text och hur man skriver en insändare.


  
Ekonomi:  Pris 800 kr/organisation & deltagare. Priset är preliminärt kontakta nedanstående för information.Frågor?

Kontakta Mikael Nilsson på tfn 0498-25 31 92


Målgrupp
För dig som tidigare genomgått utbildningen Facklig Politisk aftonskola och som vill fördjupa dig mer. Utbildningen kommer att vara inriktad på din roll som politiker och på politikens olika funktioner

Förkunskapskrav
Genomgått Facklig politisk aftonskola - grund

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
800 kr/organisation & deltagare, priset är preliminärt kontakta LO Gotland för information

Övrig information
Start 4 december därefter fyra ytterligare tillfällen

Ansök senast 2019-11-13Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information