Facket direkt facketdirekt.nu

Förslag till dagordning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

arbetslag318.jpg

1. Kongressens öppnande

2. Gästerna hälsas, gästernas tal

3. Rapport från fullmaktsgranskningskommittén

4. Antagande av dagordning

5. Antagande av arbetsordning

6. Val av kongressens funktionärer och utskott

a/ fem ordförande
b/ sex sekreterare
c/ tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d/ tre protokollsjusterare
e/ åtta ledamöter i redaktionsutskott
f/ val till LOs styrelse

7. Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning

Beslutsunderlag (pdf)

8. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012–2015

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Nomineringar och val

12. Vår ekonomi

1/ Avgiftskommitténs rapport
2/ LO-bank. Motion 12.1
3/ Ersättningsregler/Medlemsförmåner. Motionerna 12.2–12.6

Motioner och utlåtanden område 12 (pdf)

13. Vårt uppdrag

1/ Stadgar
2/ Organisationsfrågor. Motionerna 13.1–13.8
3/ Organisering. Motionerna 13.9–13.19
4/ Facklig utbildning och folkbildning. Motionerna 13.20–13.38
5/ Gränsdragning. Motionerna 13.39–13.41

Motioner och utlåtanden område 13 (pdf)

14. Våra arbetsplatser

Motionerna 14.1–14.2
1/ Kollektivavtal och lagar. Motionerna 14.3–14.24
2/ Anställningsformer. Motionerna 14.25–14.33
3/ Arbetstidsfrågor. Motionerna 14.34–14.61
4/ Arbetsmiljö. Motionerna 14.62–14.76
5/ Avtalsförsäkringar. Motionerna 14.77–14.101
6/ Avtalspension. Motionerna 14.102–14.114
7/ Bemanning. Motionerna 14.115–14.122

Motioner och utlåtanden område 14 (pdf)

15. Internationella frågor

Motionerna 15.1–15.9

Motioner och utlåtanden område 15 (pdf)

16. Facklig-politisk samverkan

Motionerna 16.1–16.6

Motioner och utlåtanden område 16 (pdf)

17. Full sysselsättning

1/ Ekonomisk politik. Motionerna 17.1–17.6
1. Skatter. Motionerna 17.7–17.19

2/ Lönebildning och lönepolitik. Motionerna 17.20–17.25

3/ Arbetsmarknadspolitik. Motionerna 17.26–17.28
1. Arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna 17.29–17.42
2. Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning. Motionerna 17.43–17.44
3. Arbetsplatsförlagda insatser. Motionerna 17.45–17.52

4/ Utbildningspolitik. Motionerna 17.53–17.57

5/ Näringspolitik. Motionerna 17.58–17.64
1. Infrastruktur. Motionerna 17.65–17.67
2. Bostäder. Motionerna 17.68–17.74
3. Innovationer och forskning. Motionerna 17.75–17.76
4. Klimat-, miljö- och energipolitik. Motionerna 17.77–17.81

6/ Migration. Motionerna 17.82–17.85

Motioner och utlåtanden område 17 (pdf)

18. Välfärden

Motionerna 18.1–18.2
1/ Socialförsäkringssystemet. Motionerna 18.3–18.9
2/ Sjukförsäkring. Motionerna 18.10–18.15
3/ Pensioner. Motionerna 18.16–18.22
4/ Arbetsskadeförsäkringar. Motionerna 18.23–18.25
5/ Offentligfinansierad sjukvård. Motionerna 18.26–18.38

Motioner och utlåtanden område 18 (pdf)

19. Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Motion 19.1

Motioner och utlåtanden område 19 (pdf)

20. Arvoden för revisorer

21. Tid för nästa kongress

22. Kongressens avslutning

 

Relaterade dokument

Förslag till dag- och arbetsordning (pdf)

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner