Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressrapporten


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Sverige har sedan 1990-talet lidit av hög arbetslöshet och har i dag vad som måste beskrivas som massarbetslöshet. Det är uppenbart att den förda ekonomiska politiken inte längre klarar att uppnå full sysselsättning. Det går inte heller att återgå till den politik som dominerade innan 1990-talet.

Vad Sverige behöver är därför en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Detta arbete är nu färdigt och har bland annat resulterat i 24 underlagsrapporter och ett gediget utredningsmaterial. Slutprodukten är kongressrapporten Full sysselsättning och rättvisare löner som kommer att behandlas av LO-kongressen 17-20 juni 2016.