Facket direkt facketdirekt.nu

Andel förmedlingsinsatser och rustande insatser


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lite av rustande insatser för långtidsinskrivna

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken domineras av de så kallade garantiprogrammen, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Sju av tio arbetslösa som deltar i program med aktivitetsstöd befinner sig i någon av garantierna. Garantiprogrammens innehåll säger därför en hel del om innehållet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken i stort.

I båda garantierna ligger fokus på insatser som ska stimulera arbetssökandet bland de inskrivna. I jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 och 2) är det 65 procent av de registrerade aktiviteterna som består av sådan förmedlingsverksamhet. Det handlar om jobbsökaraktiviteter genom kartläggning, coachning och förberedande insatser som syftar till att kartlägga, vägleda och orientera eller på andra sätt utreda den enskildes förutsättningar för arbete.

Det är bara en dryg tredjedel av aktiviteterna som är att betrakta som rustande – praktik av olika slag, utbildning, stöd för start av egen näringsverksamhet och vissa förberedande insatser som syftar till att förbereda för deltagande i andra program.

I jobbgarantin för ungdomar består 78 procent av de registrerade aktiviteterna av förmedlingsinsatser och 22 procent av insatser som är att betrakta som rustande.

De rustande insatserna har under senare tid ökat i båda garantierna. Fler får del av insatser som utbildning och praktik. Fortfarande är emellertid bilden tydlig; det är insatser för att stödja deltagarna i jobbsökandet som främst ges, inte insatser som syftar till att rusta för arbete. I båda garantierna finns också deltagare utan någon registrerad aktivitet. 

 

Visa tabell
  Jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1-2) Jobbgarantin för ungdomar
Förmedlingsinsatser 65% 78%
Rustande insatser 35% 22%
  100% 100%