Facket direkt facketdirekt.nu

Är uttröttad i kroppen, varje vecka. 1991-2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor mest utsatta

År 2013 svarade en större andel i nästan alla grupper att de hade ont i någon del av kroppen. Det var också fler som svarade också att de var uttröttade eller kände sig håglösa varje vecka. Kvinnor är mest drabbade, både bland arbetare och tjänstemän.

Det är naturligt att vara trött efter arbetet, men det är mycket allvarligt när så många som 68 procent av de kvinnliga arbetarna är uttröttade varje vecka.

Arbetsplatsolyckorna ökar

Enligt försäkringskassan ökar sjuktalen, framförallt bland kvinnor. Det är dock ingen överraskning att fler blir sjuka när intensiteten i arbetet ökar, samtidigt som det egna inflytandet minskar. Det har forskarna varit överens om i många år.

Den försämrade arbetsmiljön har också gett upphov till fler olyckor i arbetet, som 2013 ökade för fjärde året i rad.

Visa tabell
År Kvinnor arbetare Män arbetare Kvinnor lägre tjm Män lägre tjm Kvinnor högre tjm Män högre tjm
1991 49,6 43,4 29,1 24,8 25,8 18,6
1995 55,0 48,5 35,9 29,4 30,2 24,6
1999 60,6 54,4 41,2 33,5 34,3 24,6
2003 58,8 54,6 38,4 30,5 30,1 22,8
2007 64,3 54,8 45,2 36,0 32,5 26,2
2009 63,6 56,8 42,0 33,3 32,0 28,6
2011 64,0 56,9 43,0 35,6 33,7 27,6
2013 68,4 58,4 42,4 33 40 25,4