Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetar enbart vardagar på dagtid 2007, 2009, 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Klass och könsfråga

Att enbart arbeta vardagar på dagtid är en klass och könsfråga. Fyra av fem tjänstemän arbetar enbart dagtid, medan  endast 35 procent av de kvinnliga arbetarna och 58 procent av de manliga arbetarna gör det.

Efter 2007 syns inga större förändringar i andelen arbetare som arbetar på udda tider. SCB ändrade denna fråga 2005 så att det inte går att jämföra med tidigare år.

Arbetare offentlig sektor

Under 1990-talet fanns en stor ökning av arbete på udda tider bland arbetare. Det är främst arbetare inom offentlig sektor som arbetar på udda tider. Bland dem blev det mellan åren 2007 och 2011 ännu färre som enbart arbetar dagtid, bland kvinnor från 34 till 31 procent och bland män från 43 till 31 procent.

 

Visa tabell
År 2007 2009 2011
Kvinnor   arbetare 36 33 35
Män   arbetare 59 59 58
Kvinnor lägre tjm 76 77 74
Män lägre   tjm 74 74 72
Kvinnor   högre tjm 82 78 80
Män högre   tjm 81 79 76