Facket direkt facketdirekt.nu

Åter till arbetet 2.0 - fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Rapport LO och förbunden har tagit fram en skrift som handlar om det fackliga arbete som måste bedrivas för att förebygga och förhindra att medlemmar som har en anställning slås ut av de nya reglerna. Skriften ska ses som en uppdatering av LOs och förbundens bok Åter till arbetet från 2004.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning