Facket direkt facketdirekt.nu

Företagshälsovården har besökt arbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Färre besök

Företagshälsovårdens insatser på arbetsplatsen följer trappan klass och kön. Trenden är att företagshälsovården i en allt mindre utsträckning besöker eller bedömer arbetsmiljön hos en minskande andel löntagare. 

År 2011 anger endast 14 procent av de kvinnliga arbetarna att företagshälsovården gjort något de senaste 12 månaderna. 

Bland kvinnliga arbetare inom privat service och offentlig sektor anger enbart 11 respektive 12 procent att företagshälsovården varit på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna. Bäst tillgång bland arbetare, drygt 40 procent, till en förebyggande företagshälsovården har män inom industrin. 

 

 

Visa tabell
  1995 1999 2003 2007 2009 2011
Kvinnor arbetare 74 71 58 55 55 53
Män arbetare 74 74 68 65 64 65
Kvinnorlägre tjm 79 76 72 72 71 68
Män lägre tjm 81 79 77 77 74 75
Kvinnor högre tjm 82 80 81 80 80 79
Män högre tjm 86 84 82 80 82 78
Totalt kvinnor       66 71
Totalt män       64 71