Facket direkt facketdirekt.nu

Har ont varje vecka i axlar eller armar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Klass- och könstrappan

Bland kvinnliga arbetare angav 42 procent att de hade ont i axlar eller armar varje vecka år 2011. År 1991 låg den andelen på 38 procent för att år 2003 toppa på 45 procent. Bland kvinnliga lägre tjänstemän ligger andelen på 33 procent och bland manliga arbetare på drygt 30 procent. Att ha ont i axlar och armar följer trappan kön och klass.

Fram till 2003 fanns en markant ökning av andelen kvinnliga industriarbetare med ont i axlar eller armar varje vecka. År 2011 har den andelen minskat till samma nivå som för övriga grupper av kvinnliga arbetare, drygt 40 procent.

Troligen har en del belastande arbeten som utförts av kvinnor i industrin försvunnit. Bland arbetare i övriga sektorer finns inga signifikanta skillnader mellan åren 2007 och 2011 i andelar som anger att de har ont i axlar och armar varje vecka. 

Visa tabell
År 1991 1995 1999 2003 2007 2009 2011
Kvinnor   arbetare 38 41 46 46 44 44 42
Män   arbetare 26 28 30 33 34 35 31
Kvinnor lägre tjm 24 28 33 33 33 33 34
Män lägre   tjm 13 14 19 18 21 17 20
Kvinnor   högre tjm 15 24 30 26 30 26 29
Män högre   tjm 6 11 13 14 15 17 17