Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll del a

Rapport Punkt 10 Beslut om ansvarsfrihet, 11 Nomineringar och val 12 Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer. 13 Medlem 2010, Stadgefrågor LO-styrelsens storlek, Motionsrätt och kongressombud för LO-distrikten, Motionerna 13.02-13.03 Ungdomsrekrytering samt elevarbete, Övrigt rekryteringsarbete, Facklig utbildning, Regional utbildning Media/information, LO-distrikten och LO-Facken i kommunerna, Normalstadgar, resurser och antal organisationsnivåer, LOs arbete med arbetslösa medlemmar, Jämtland – eget LO-distrikt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning