Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll punkt 14-17

Rapport 14 LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor, 15 Facklig-politisk samverkan, 16 Ekonomi och administration, LO-bank Pensionsfondernas placeringar, 17 Internationella frågor, Riktlinjer för internationellt, fackligt arbete, Globalt, Europa


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning