Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll punkt 18 och första delen av punkt 19

Rapport 18 Arbete åt alla, Fackliga strategier för bättre byten, Arbetsmarknadspolitik och a-kassan, Samhall, lönebidrag, Anställningsskydd, Bemanningsföretag, Lönegaranti, Jämställdhet, integration, diskriminering, Våld mot kvinnor, Närings- och regionalpolitik, Energipolitik, Miljöpolitik, Transportpolitik, Skattepolitik, Samt några punkter unter 19 Rättvis fördelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning