Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll punkt 1-9

Rapport 1 Kongressens öppnande, Parentation, 2 Gästerna hälsas, gästernas tal, 3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén, Rapport från uppropet, Deltagarförteckning, 4 Antagande av dagordning 5 Antagande av arbetsordning, 6 Val av kongressens funktionärer och utskott, 7 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning, 8 Berättelse över landsorganisationens verksamhet 2000–2003, 9 Revisionsberättelse


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning