Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll punkt 21 - 24

Rapport 21 Utvecklande arbeten, Fackliga strategier för bättre byten, kapitel 6, Arbetsmiljö, arbetsskador, rehabilitering Arbetsmiljöpolitik, Plan- och bygglagen, Rehabilitering, Företagshälsovård, Arbetsorganisation, Ensamarbete, Stress i arbetslivet, Kompetensutveckling, Utbildningspolitik, Studiestöd, Läs- och skrivsvårigheter, Gymnasieskolan, Fastställande av Fackliga strategier för bättre byten, Tid och plats för nästa kongress, Kongressens avslutning, Övrigt: LOs kulturpris 2004, Prisutdelning, Uttalanden: Hårdnande global konkurrens största hotet mot fackliga rättigheter, LO-kongressen riktar krav till riksdag och regering: Stoppa förslaget till tjänstedirektiv i dess nuvarande utformning! Full sysselsättning – värd att slåss för. Kongressen kräver att regeringen tar krafttag. Fortsatt LO-stöd till de palestinska arbetarna. Förbjud farligt ensamarbete LOs kongress uttalar sitt fulla stöd för de förbund som ännu inte avslutat förhandlingarna inom ramen för Avtal 2004. LO-kongressen kräver lagstiftning om rätten till trygga anställningar!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning