Facket direkt facketdirekt.nu

Påbörjade bostäder och ökad befolkning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Under början på 1970-talet påbörjades årligen över 100 000 bostäder i Sverige. Därefter sjönk bostadsbyggandet steg för steg och byggnationen i mitten på 1980-talet var cirka 30 000 bostäder per år.

Under slutet på 1980-talet ökade nyproduktionen snabbt och uppgick 1991 till närmare 70 000 bostäder. Efter 1990-talskrisen sjönk bostadsproduktionen kraftigt och under de senaste 20 åren har antalet påbörjade bostäder överstigit 30 000 endast under åren 2005 och 2006.

Under större delen av 1970- och 1980-talet översteg bostadsproduktionen kraftigt befolkningsökningen i Sverige. Även under slutet av 1990-talet översteg antalet påbörjade bostäder befolkningsökningen på grund av att befolkningen ökade svagt. Under de senaste drygt fem åren har befolkningen i Sverige ökat mycket kraftigare än antalet bostäder.

 

Visa tabell
  Påbörjade bostäder Ökad befolkning
1970 102500 76872
1971 104400 34023
1972 98600 13964
1973 79900 15299
1974 80900 32263
1975 51345 31751
1976 57218 27737
1977 53954 30937
1978 57294 17321
1979 56036 18573
1980 50111 14927
1981 44454 5096
1982 41929 4451
1983 37776 3089
1984 34068 12048
1985 27539 15518
1986 30766 23376
1987 39814 32568
1988 50823 44805
1989 58879 68148
1990 69626 63594
1991 56856 53489
1992 49468 47894
1993 11915 53096
1994 11870 71272
1995 12739 21115
1996 12786 7003
1997 12018 3126
1998 12658 6697
1999 14635 7104
2000 16878 21366
2001 19494 26336
2002 19112 31660
2003 22061 34882
2004 27468 35722
2005 31987 36360
2006 45628 65505
2007 27947 69670
2008 21467 73420
2009 17447 84335
2010 26417 74888
2011 21041 67285