Facket direkt facketdirekt.nu

Har varken fritidshus eller gjort semesterresa år 1984-2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


* Tidsseriebrott år 2006 pga övergång från besöks- till telefonintervjuer. 

Skillnaden i semestervanor mellan arbetare och tjänstemän har inte ändrats mycket de senaste 30 åren. Visserligen har semestervanorna påverkats kortsiktigt av svängningar i ekonomi och arbetsmarknad men sett över hela 30 årsperioden så har andelen som varken har gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus eller husvagn mestadels legat strax över 30 procent för arbetare och runt 15 procent för tjänstemän.

De senaste åren har andelen dock vänt uppåt för arbetare, från 28 till 32 procent år 2009-2015, medan andelen legat runt 15 procent för tjänstemän hela perioden.

Visa tabell
SEI-kod 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arbetare 34 33 32,7 31 30,1 29 28,8 31 32,9 34 35,6 36 36,4 35 33,3 33 33,4 34 34,2 34 34,7 34,7 28,3 26,6 27,6 28,4 31,5 31,9 30,2 29,1 31,2 31,7
Tjänstemän 16 15 14,7 14 13 13 12,6 14 15,3 16 17,2 18 18,9 18 16,4 15 14 15 15 15 15,8 15,8 12,6 13,0 14,0 15,0 14,7 14,7 14,7 14,1 15,7 15,4
Ej facklärda arbetare 35,3 35 34,4 33 31,7 32 31,4 33 34,8 36 38,1 38 38,7 37 36 36 36,8 37 36,7 37 36,6 36,6 29,8 29,4 30,8 32,1 33,6 35,9 33,7 31,9 34,9 34,8
Facklärda arbetare 31,5 30 29,3 28 27,1 26 24,3 27 29,8 31 31,5 32 33 31 29 29 28,5 30 30,9 32 32,1 32,1 26,5 22,9 23,6 23,3 28,8 26,3 25,2 25,4 26,4 26,8