Facket direkt facketdirekt.nu

Sveriges inflation, utfall och mål


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Låg styrränta

Under finanskrisen inledning så fördes en kraftfullt expansiv penningpolitik som syftade till att motverka den kraftiga konjunkturnedgången och stabilisera inflationen. Men penningpolitiken uppfattades också som ett sätt att säkra målet om ett effektivt betalningsväsende genom att de svenska bankerna räddades undan konkurs genom generösa stöd. Någon målkonflikt uppstod aldrig, i detta skede, då samma medicin uppfattades som nödvändig för att nå inflationsmål och upprätthålla sysselsättning samtidigt som den finansiella stabiliteten säkrades.

Men nu har en målkonflikt uppstått. Den svenska styrräntan hålls i dag på en högre nivå än vad som är motiverat utifrån inflationsförväntningar. Riksbanken för en onödigt stram penningpolitik med hänvisning till det andra målet om effektivt betalningsväsende.

Priset - hög arbetslöshet

Mellan Riksbankens penningpolitiska möte i juni 2010 och mötet i juli 2011 så höjdes styrräntan från 0,25 till 2,0 procent. Höjningen av styrräntan har bidragit till att pressa ner inflationen till under målet. Riksbankens agerande har sannolikt bidragit till att fördjupa den allvarliga situationen på arbetsmarknaden. Sverige har i dag en arbetslöshet som är högre än de flesta jämförbara EU-länder.

Visa tabell
  Resultat (KPIF) Målet (2%)
2000 1 2
2000M02 1,3 2
2000M03 1,3 2
2000M04 0,9 2
2000M05 1,1 2
2000M06 0,9 2
2000M07 0,9 2
2000M08 0,9 2
2000M09 0,9 2
2000M10 1 2
2000M11 1,3 2
2000M12 1 2
2001 1,5 2
2001M02 1,5 2
2001M03 1,8 2
2001M04 2,7 2
2001M05 2,9 2
2001M06 2,8 2
2001M07 2,7 2
2001M08 2,8 2
2001M09 2,9 2
2001M10 2,6 2
2001M11 2,6 2
2001M12 2,8 2
2002 2,9 2
2002M02 2,8 2
2002M03 2,9 2
2002M04 2,3 2
2002M05 1,8 2
2002M06 1,8 2
2002M07 2 2
2002M08 1,9 2
2002M09 1,8 2
2002M10 2,2 2
2002M11 1,9 2
2002M12 2,2 2
2003 2,8 2
2003M02 3,4 2
2003M03 3,1 2
2003M04 2,5 2
2003M05 2,2 2
2003M06 2,3 2
2003M07 2,5 2
2003M08 2,4 2
2003M09 2,4 2
2003M10 2,1 2
2003M11 2,1 2
2003M12 1,9 2
2004 1,3 2
2004M02 0,3 2
2004M03 0,6 2
2004M04 1,1 2
2004M05 1,5 2
2004M06 1,2 2
2004M07 1,3 2
2004M08 1,2 2
2004M09 1,2 2
2004M10 1,4 2
2004M11 1,1 2
2004M12 1 2
2005 0,8 2
2005M02 1,4 2
2005M03 0,8 2
2005M04 0,7 2
2005M05 0,5 2
2005M06 1 2
2005M07 1 2
2005M08 1,4 2
2005M09 1,3 2
2005M10 1,2 2
2005M11 1,5 2
2005M12 1,6 2
2006 1,2 2
2006M02 1,1 2
2006M03 1,5 2
2006M04 1,8 2
2006M05 1,9 2
2006M06 1,8 2
2006M07 1,6 2
2006M08 1,4 2
2006M09 1,2 2
2006M10 1 2
2006M11 1,3 2
2006M12 1,2 2
2007 1,4 2
2007M02 1,4 2
2007M03 1,4 2
2007M04 1,3 2
2007M05 1 2
2007M06 1,1 2
2007M07 1,2 2
2007M08 1 2
2007M09 1,3 2
2007M10 1,8 2
2007M11 2,3 2
2007M12 2,4 2
2008 2,3 2
2008M02 2,3 2
2008M03 2,6 2
2008M04 2,5 2
2008M05 3 2
2008M06 3,3 2
2008M07 3,2 2
2008M08 3,4 2
2008M09 3,5 2
2008M10 2,8 2
2008M11 1,8 2
2008M12 1,6 2
2009 2,1 2
2009M02 2,3 2
2009M03 1,9 2
2009M04 1,8 2
2009M05 1,4 2
2009M06 1,2 2
2009M07 1,4 2
2009M08 1,5 2
2009M09 1,1 2
2009M10 1,5 2
2009M11 2 2
2009M12 2,4 2
2010 2,3 2
2010M02 2,4 2
2010M03 2,2 2
2010M04 1,9 2
2010M05 2,1 2
2010M06 1,9 2
2010M07 1,7 2
2010M08 1,5 2
2010M09 1,8 2
2010M10 1,8 2
2010M11 1,9 2
2010M12 2,3 2
2011 1,4 2
2011M02 1,3 2
2011M03 1,5 2
2011M04 1,8 2
2011M05 1,7 2
2011M06 1,5 2
2011M07 1,6 2
2011M08 1,6 2
2011M09 1,5 2
2011M10 1,1 2
2011M11 1,1 2
2011M12 0,5 2
2012 0,9 2
2012M02 1,1 2
2012M03 1,1 2
2012M04 1 2
2012M05 0,9 2
2012M06 0,9 2
2012M07 0,8 2
2012M08 0,9 2
2012M09 0,9 2
2012M10 1,1 2
2012M11 0,8 2
2012M12 1 2
2013 1 2
2013M02 0,9 2
2013M03 0,9 2