Facket direkt facketdirekt.nu

Tidsbegränsad anställning procent 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Tidsbegränsade anställningar

I statistiken är det få av de tidsbegränsat anställda som uttryckligen säger att de har en allmän visstidsanställning (AVA). Däremot är det vanligt att tidsbegränsade anställningar, särskilt i arbetaryrken, beskrivs som behovs- och timanställningar. Dessa typer av anställningsformer är till sin karaktär som allmänna visstider då de bygger på att korta anställningar staplas på varandra utan något fast åtagande från arbetsgivares sida.

I synnerhet för arbetarkvinnor är det vanligt att ha en tidsbegränsad anställning. De uppgår 2017 sammanlagt till 25 procent av samtliga anställda arbetarkvinnor. Motsvarande siffra för män i arbetaryrken är 17 procent.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 25 11
Män 17 10