Facket direkt facketdirekt.nu

Upprepar samma arbetsmoment många gånger/timme (minst halva tiden). 1991-2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Inflytande över det egna arbetet

Hälsa och välbefinnande gynnas av att kunna anpassa arbetstakten till sin dagsform och att få välja när olika arbetsuppgifter ska göras, till exempel att varva intensivare arbetsuppgifter med lugnare. En mycket stor och ökande andel kvinnliga arbetare har inte den möjligheten.

Illa organiserat arbete med otillräcklig bemanning, brist på utveckling av egen kompetens och återgång till mer hierarkiska beslutsvägar är bidragande orsaker till kvinnors minskande inflytande över sitt arbete. 

Visa tabell
År Kvinnor arbetare Män arbetare Kvinnor lägre tjm Män lägre tjm Kvinnor högre tjm Män högre tjm
1991 49,2 46,9 31,7 18,9 11,9 7,9
1995 55,2 50,6 37,3 23,2 19,2 8,3
1999 56,9 52,2 39,3 25,9 18,2 14,8
2007 62,8 54,8 41,7 27,9 20,3 13,6
2009 58,2 54,7 41,0 28,6 21,1 15,0
2011 62,8 55,4 43,3 30,8 20,1 17,0
2013 62,7 55,3 43,9 34,8 22,1 16,6