Facket direkt facketdirekt.nu

Vad gör de arbetslösa heltidsstuderande?

År 2012 var cirka 400 000 personer arbetslösa enligt SCB. Av dessa var cirka 125 000 så kallat heltidsstuderande arbetslösa. I den gruppen deltar många i olika former av arbetsmarknadspolitiska program.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Heltidsstuderande arbetslösa

Gruppen heltidsstuderande arbetslösa består huvudsakligen av tre delar:

  • 37 000 av de heltidsstuderande arbetslösa studerar på grundskola eller gymnasieskola. Det betyder att färre än en tredjedel av de heltidsstuderande arbetslösa är studenter på grund- och gymnasieskolan. 
  • 24 000 av de heltidsstuderande arbetslösa studerar på högskolan. Av dessa arbetslösa på högskolan är 10 000 personer mellan 25 och 64 år. 
  • 46 000 personer som befinner sig i olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser inom Arbetsförmedlingens ram. Av dessa är 21 000 placerade i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, 7 000 återfinns i jobb/ungdomsgarantin, 3 000 personer deltar i arbetsmarknadsutbildning och 16 000 personer deltar i andra typer av arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Bilden att gruppen endast skulle utgöras av heltidsstuderande unga inom den reguljära utbildningen är således felaktig.

Visa tabell
Aktivitet  Antal personer 15-64 år
Folkhögskola 2125
Utländsk/annan utbildning 2536
Arbetsmarknadsutbildning 2860
Okänt 2949
Svenska för invandrare 4267
Grundskola 5469
Vuxenutbildning 6108
Jobb/ungdomsgarantin 6612
Övriga arbetsmarknads-politiska insatser 15841
Jobb och utvecklingsgarantin 20845
Högskola 24429
Gymnasieskola 31584