Facket direkt facketdirekt.nu

Viktigast för att förebygga sjukskrivningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Mer än varannan prioriterar vård och rehabilitering

Mer än varannan svarsperson (55 procent) anser att säkerställande av snabb vård och rehabilitering är politikens viktigaste uppgift för att förebygga sjukskrivningar. Näst störst andel prioriterar säkerställande av bättre arbetsmiljöer, 15 procent tycker att det är politikens viktigaste uppgift för att förhindra sjukskrivningar. En dryg tiondel (11 procent) anser att lösningen ligger i att skapa en alternativ arbetsmarknad för personer med ohälsa, till exempel genom Samhall eller lönesubventioner. En knapp tiondel (9 procent) menar att det viktigaste är att säkerställa tuffare kontroll av om sjukskrivna verkligen är sjuka. Mycket få svarar att politikens viktigaste uppgift är att begränsa hur länge man kan vara sjukskriven, endast 2 procent anser detta. Inte ens 0,5 procent uppger sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringen som viktigast för att förhindra sjukskrivningar.

Som förebyggande insats kan vård och rehabilitering möjligen främst fungera för att undvika att redan inledda sjukskrivningar blir långvariga. Detta genom att vård och rehabilitering i regel kommer ifråga när ohälsa redan uppstått. Men såväl vård som olika former av rehabilitering kan också fungera för att faktiskt förebygga att sjukskrivning alls inleds. Till exempel visar Socialstyrelsens utvärdering av den rehabiliteringsgaranti som ska säkerställa vård och rehabilitering för personer med lätt eller medelsvår ångest, depression eller stress, samt för personer med icke specifik smärta i nacke, skuldror eller rygg att genomförda insatser under 2009 i stor utsträckning använts just proaktivt. Cirka 50 procent av alla som fått del av kognitiv beteendeterapi (KBT) och 16 procent av deltagarna i så kallad multimodal rehabilitering (MMR) var enligt utvärderingen inte sjukskrivna vid behandlingsstart.

Visa tabell
   
Snabb vård och rehabilitering 55
 Bättre arbetsmiljöer 15
 En alternativ arbetsmarknad 11
 Tuffare kontroll 9
 Tidsbegränsa sjukskrivning 2
 Vet ej 7
Inget  1
Sänka ersättningsnivån 0